logo
logo
logo
Đồng hành cùng với BLV và MC chuyên nghiệp
Thông tin nhận định và thống kê dữ liệu hàng đầu
logo
logo
logo
logoHướng dẫn cài đặt iOS
Bước 1
Khi tải hoàn tất, vào 'Cài đặt' chọn 'Chung'
Bước 2
Chọn 'Quản lý thiết bị VPN'
Bước 3
Chọn 'Tin cậy'
Bước 4
Nhấp 'Tin cậy' APP để hoàn tất cài đặt
logologo
Cần tải, cài đặt và đăng ký trong cùng mạng. Nếu không tải xuống được, hãy sử dụng trình duyệt tích hợp trên điện thoại
Mở (Chrome hoặc Safari)
logoAndroid
Cài đặt ngoại tuyến
Cài đặt trực tuyến
Bước 1
Nhấp 'Tải xuống' trang này
Bước 2
Mở 'Chế độ máy bay'
Bước 3
Chọn 'Cài đặt'
Bước 4
Chọn 'Mở'
logologo
Bước 5
Tắt 'Chế độ máy bay'
Bước 6
Chọn 'Đồng ý' để truy cập APP
logo
Nếu không thể cài đặt APP bình thường, hãy đọc hướng dẫn cài đặt